ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญและสายอาชีพ) ประจำปี 2558

 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายและเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558

หากนักเรียนยังไม่ได้เอกสารภายในวันที่กำหนด กรุณาติดต่อมาที่ 0-2301-1093-4, 0-2301-1097 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หรือ E-mail: ybf@ybf.premier.co.th

หรือ facebook.com/yuvabadhana

 

หลังจากที่ได้รับเอกสารจากมูลนิธิฯ แล้ว ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและส่งกลับมายังมูลนิธิฯ เพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา

หากมูลนิธิฯ ไม่ได้รับเอกสารจากนักเรียนภายในวันที่กำหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การรับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์

 

*สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2558 ได้ที่มุมขวาบนของหน้าข่าวสารนี้*

แบ่งปัน