กองทุน Master Card - Club 21 ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

กองทุน Master Card - Club 21 ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

 

ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา : Club 21 Thailand (บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด) ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 172,533 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ จากแคมเปญ Club 21 - Master Card Purchase with Purpose 2016 ในนามตัวแทนนักเรียนทุนยุวพัฒน์ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ในครั้งนี้นะคะ

แบ่งปัน