สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Helen Doron English @Central Rama 9 ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Helen Doron English @Central Rama 9 ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาจากโครงการ Young Heroes

15 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Helen Doron English @Central Rama 9 ร่วมบริจาคเงินจำนวน 4,320 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ จากการจัดโครงการ Young Heroes โดยการให้น้องๆ มาร่วมกันบริจาคของเล่น แล้วนำมาจำหน่ายเพื่อระดมเงินให้เป็นทุนการศึกษา ในนามตัวแทนนักเรียนทุนยุวพัฒน์ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้

แบ่งปัน