KKP รวมน้ำใจ “ปันกัน ส่งน้องเรียน”

 

KKP รวมน้ำใจ “ปันกัน ส่งน้องเรียน”

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และมูลนิธิเกียรตินาคิน ได้ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์จัดโครงการ “KKP รวมน้ำใจ ปันกัน ส่งน้องเรียน” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และจิตอาสาในองค์กร องค์กร ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประมูลสินค้าผู้บริหาร จิตอาสาร่วมตอบจดหมายน้องๆนักเรียนทุน จำหน่ายสินค้าที่รับบริจาคจากพนักงานและสินค้าการกุศลของมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งรวบรวมรายได้จากการจำหน่ายของและประมูลสินค้าได้กว่า 340,000 บาท เพื่อนำไปส่งต่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดขึ้น ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาอโศก เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

 

แบ่งปัน

แกลลอรี่