แคมเปญ Limited Education กับ รางวัล Adman Awards & Symposium 2017

แคมเปญ Limited Education กับ รางวัล Adman Awards & Symposium 2017

มูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีการศึกษา ขอขอบคุณ แอดแมน อวอร์ส เวทีการประกวดผลงานด้านการสื่อสาร (โฆษณา) ที่ให้แคมเปญ limited education ได้รางวัล Adman awards 2017 ภายใต้แนวคิด “No Format Creativity” ที่จัดขึ้น ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮ้าส์ ชั้น 8  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดย ชูใจกะกัลยาณมิตร เป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล 7 Silver awards และ 2 Bronze awards จากสาขาต่างๆ ดังนี้

1) Silver for Design - Typography & Lettering Design

2) Silver for Direct Marketing - Best Use of Digital Platform: Digital Marketing

3) Silver for Direct Marketing - Best Use of Social Platform: Social Media & Viral Marketing

4) Silver for Direct Marketing - Best Use of Charities, Public Health, Safety & Awareness Messages

5) Silver for Promotional and Activation - Charities, Public Health, Safety & Awareness Messages

6) Silver for Promotional and Activation - Use of Social Platform(s) in a promotional campaign

7) Silver for Public Relations - Charities, Public Health, Safety & Awareness Messages

8) Bronze for Digital & Interactive media - Non-Profit/Self Promotion

9) Bronze for Digital & Interactive media - Co - Creation & User Generated Content

ขอขอบคุณทุกๆ คนที่มาร่วมสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา

ผ่านแคมเปญ Limited Education เพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.marketingoops.com/campaigns/award/adman-2017-digital-inno-fi...

แบ่งปัน