ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญและสายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้ที่มุมขวาบนของหน้าข่าวสารนี้ 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันการขอรับทุนได้ทันทีที่  http://ybf.premier.co.th/scholar/student 
(login ด้วย  หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขบัตรต่างด้าว 13 หลัก  รหัสผ่าน กรอก วันเดือนปีเกิด ตัวอย่างเช่น 1 มีนาคม 2547 คือ 01032547 )

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาโทรติดต่อ 02 3011124, 02 3011148

*กรุณาตรวจเช็คตัวสะกดชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานศึกษา หากไม่ถูกต้อง โปรดสะกดชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ที่ถูกต้องและส่งกลับมาที่ อีเมล ybf@ybf.premier.co.th หรือ แจ้งผ่านทางกล่องจดหมายของเพจ  facebook.com/yuvabadhana