เยี่ยมนักเรียนทุนยุวพัฒน์

เยี่ยมนักเรียนทุน

มูลนิธิยุวพัฒน์ สร้างกำลังใจให้น้องๆ เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนฯ ในต่างจังหวัด เพื่อพูดคุย ให้กำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน ทั้งจากตัวนักเรียนและคุณครูผู้ดูแล ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2556  โดยเริ่มต้นจาก พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง

 

แบ่งปัน

แกลลอรี่