วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

หนูได้รับเงินทุนการศึกษาแล้วนะคะ หนูต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิยุวพัฒน์และพี่ๆทุกคนเป็นอย่างมากนะคะสำหรับเงินนี้ หนูจะนำเงินทุนจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษานะคะ  ส่วนตอนนี้ทางโรงเรียนของหนูจะมีการแข่งขันภาษาไทย หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมสามรายการค่ะ คือ 1 การแข่งขันพจนานุกรม 2 การแข่งขันเขียนคำยากและ 3 วาดภาพระบายสีวรรรคดีไทย พี่ๆทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

แบ่งปัน