วันที่ 2 พฤษภาคม 2552

ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว หนูต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนชั้นม3 ค่ะ โดยโรงเรียนจะเปิดเทอมในวันที่ 12 พฤษภาคมค่ะ อีกไม่ถึง 2 อาทิตย์หนูก็จะได้เป็นพี่ใหญ่ในช่วงชั้นที่ 3 แล้วคะ และหนูก็ต้องขยันเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อคะ  แต่หนูไม่รู้ว่าจะเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพดีคะ แต่ใจหนูอยากเรียนสายสามัญคะ  หนูอยากเรียนภาษาเพื่อจบมาเป็นไกด์นำเที่ยวคะ

แบ่งปัน