วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

 ผมเริ่มเรียนวิชาต่างๆ มากมาย กว่าเดิมที่เรียนประถม สนุกดีครับพี่ๆ เพราะการเรียนทำให้ผมมีความรู้ ความสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ อาจารย์ทุกคนที่สอนในแต่ละวิชาท่านสอนนักเรียนอย่างจริงจังมากครับ ผมรู้สึกเรากำลังเริ่มต้นของวัยมัธยมศึกษา ที่จะต้องเรียนรูอะไรอีกมากมายในโรงเรียนแห่งนี้ เพราะทุกๆ วิชาที่อาจารย์ท่านสอนเป็นความรู้ที่ให้นักเรียนอย่างผมและคนอื่นๆได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้ได้มากที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีใช่ไหมครับพี่ๆ 

 ตอนนี้ผมได้สอบกลางภาคในแต่ละวิชาแล้วครับ ผลการสอบออกมาดีมากครับ และในแต่ละวันผมก็จะช่วยแม่ทำงานบ้านตามเดิมครับ จากนี้ต่อไปผมจะตั้งใจเรียน แล้วผมจะส่งจดหมายไปให้พี่ๆ ทุกเดือนครับ

แบ่งปัน

แกลลอรี่