วันที่ 23 กันยายน 2555

ช่วงนี้ใกล้สอบปลายเทอมของปีนี้แล้วครับ ผมตั้งใจสอบให้ได้เกรดดดีๆ ครับพี่ๆ เพราะการศึกษาเล่าเรียน เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมมีอนาคตไปในวันข้างหน้า ผมจะตั้งใจให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่ผมจะทำ ได้ในขณะนี้คือการตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุด การเรียนคือสิ่งเดียวที่ทำให้ผมฉลาด มีความรู้ติดตัวตลอดไป ดังนั้นการสอบเทอมนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับเพื่อจะได้มีอนาคตต่อไป
ผมภูมิใจมากครับที่ได้เขียนจดหมายหาพี่ๆ ทุกๆ เดือน สุดท้ายนี้ผมจะตั้งใจเรียน ให้สมกับทุนการศึกษาที่ผมได้รับจากพี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์ครับ

 

แบ่งปัน

แกลลอรี่