วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

มื่อเทอมที่แล้วผมได้สอบปลายภาคไป ปรากฏว่าผมสอบได้อันดับที่ 1 ของห้อง ส่วนเกรดเฉลี่ยที่ผมได้คือ 3.81 ถึงแม้ว่าผมจะสอบได้คะแนนไม่มากในแต่ละวิชาแต่ผมก็ทำดีที่สุดแล้วครับ ในตอนนี้โรงเรียนของผมได้มีกำหนดการหยุดโรงเรียนเนื่องจากว่าจะมีการแข่งขันทักษะวิชาการ ในช่วงวันหยุดนี้คุณครูก็ได้สั่งการบ้านในแต่ละวิชามาให้ทำ โรงเรียนของผมมีกิจกรรมมากมายที่สนุกสนานได้ความรู้ ผมจะพยายามต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีของผมครับ

แบ่งปัน