วันที่ 29 สิงหาคม 2556

เมื่อเดือนที่แล้วผมต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้เขียนจดหมายมาครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงกลางเทอมครับซึ่งที่โรงเรียนของผมก็ได้มีการสอบกลางภาค ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอบแบบองค์รวมอาเซียนซึ่งก็ทำให้ผมได้รับความรู้มากมาย และผมได้ไปแข่งขันทักษะวิชาการที่จะจัดขึ้นแล้วผมก็ได้ผึกซ้อมเตรียมตัวไปแข่งครับ

 

แบ่งปัน