ยุวพัฒน์สาร

จัดทำโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุนในโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุวพัฒน์สาส์นจะออกทุก 3 เดือน 
ผู้ใดสนใจต้องการรับยุวพัฒน์สาร โปรดติดต่อ

มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-301-1093 (-5) โทรสาร 02-301-1439
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th 
Facebook : www.facebook.com/yuvabadhana  
Website : http://www.yuvabadhanafoundation.org

Pages